Sprawy prowadzone przez notariusza

Majątek z rodziców na dzieci przechodzi zwykle drogą darowizny, czyli odpisu notarialnego jeszcze za życia spadkodawców, czyli rodziców. Częstokroć zdarza się także, że majątek jest dzielony po śmierci na podstawie testamentu lub po sprawie spadkowej, na której to sąd orzeka w wysokość należnego udziału dla każdej ze stron postępowania, czyli dla wszystkich uprawnionych do dziedziczenia osób. Darowizna za życia jest wygodną formą przekazania majątku, kiedy rodzice pragną na przykład pomóc młodym początkowo ich dorosłego życia, a sami nie potrzebują już wyżej wymienionych nieruchomości.

Darowiznę można ustanowić także z tzw. dożywotnim użytkowaniem, co znaczy, że konkretna nieruchomości staje się własnością dziedziczącego dziecka, niemniej jednak pierwotny posiadacz, czyli rodzic, ma prawo w niej zamieszkiwać i użytkować ją aż do swojej śmierci. W takim modelu osoba dziedzicząca, czyli dziecko ma obowiązek zapewnić swojemu rodzicowi utrzymanie i wszystkie środki niezbędne do życia w ramach podziękowania za darowiznę i jest to ustanowione prawnie, a nie tylko i wyłącznie obyczajowo. Kancelarie notarialne Łódź stale przygotowują dokumenty powiązane z darowiznami. Darowizna ma to do siebie, iż w sytuacji najbliższych członków rodziny nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych, czyli można oddać majątek albo jego część najbliżej rodzinie, w tym dziecku, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat i dodatkowo opłat nie ponosi ani dziecko, ani rodzic udzielający darowizny. Kancelarie notarialne w Łodzi omawiają wszystkie zasady funkcjonowania darowizny jeszcze przed podpisaniem umowy.

Sprawdź również informacje na stronie: kancelarie notarialne łódź.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz