Notariusz – czym się zajmuje

Spora większość osób u notariusza pojawia się maksymalnie dwa razy w swoim życiu. Kancelaria notarialna Łódź najczęściej odwiedzana jest, gdy mamy zamiar sprzedania lub zakupienia nieruchomości. Notariusz Łódź właśnie może nam z tymi kwestiami pomóc.

 Z czego składają się notarialne koszty?
Jeśli posiadamy mieszkanie, które chcemy sprzedać, bardzo prawdopodobne jest, że nie będziemy u notariusza ponosić kosztów. Wynika to z praktyki. Bez wątpienia istnieją wyjątki od tej zasady, ponieważ to strony decydują o postanowieniach, które będzie zawierała umowa, a w tym również i jaki sposób będzie poniesienia jej kosztów. Wyjątkiem jest podatek – w każdej sytuacji płaci go osoba zobowiązana, co określają takie ustawy jak: podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Co składa się na notarialne opłaty?
Na jakie notarialne opłaty przygotowani powinniśmy być przy umowie dystrybucji?
Przy standardowej umowie dystrybucji, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lokalu z wtórnego rynku, przykładowo nieruchomość gruntową, mamy teraźniejsze 5 opłat, które zazwyczaj występują:
– pcc, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to 2% od wartości nieruchomości,
– podatek VAT wynoszący 23% od wynagrodzenia notariusza,
– taksa notarialna – co znaczy wynagrodzenie notariusza. Jest ona wyliczana na podstawie wartości nieruchomości,
– opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wynosząca 246,00 złotych brutto – natomiast nie będzie jej jeśli sprzedawane jest, bez księgi wieczystej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
– opłata sądowa – najczęściej za wpis nowego posiadacza w księdze wieczystej w związku z umową sprzedaży, standardowo wynosi dwieście złotych,
– koszt wypisów notarialnego aktu – wynosi 7 zł i 38 groszy brutto za każdą stronę umowy, mnoży się ją przez ilość wypisów. Wypisy, które są potrzebne to: do sądu wieczystoksięgowego, dla stron, wydziału geodezji, urzędu skarbowego, czasami także dla spółdzielni.
 

Więcej informacji: notariusz łódź widzew.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz