Usługi faktoringu

Na czym polega usługa faktoringu? Z takich korzystają coraz liczniej polscy przedsiębiorcy. Jej specyfika polega na tym, że firma, która świadczy usługi faktoringowe, przejmuje na siebie nieprzeterminowane, bieżące zobowiązania finansowe klientów danej firmy. Krótko mówiąc, spłacają one ich zobowiązania wobec faktoranta.

Tym samym faktorant może liczyć na bezsporne wpływy z wystawianych faktur. Może mieć pewność, że za wykonane usługi czy za sprzedane produkty w każdej chwili otrzyma należność.
Minusem, jaki może posiadać usługa faktoringowa, jest to, że firmy, które spłacają cudze należności, nie spłacają ich w całości. Pobierają prowizję, która stanowi ich zarobek. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież spłacając cudzą fakturę, ponoszą one ryzyko tego, że sami mogą czekać na spłatę należności dłużej, niż wynika to z dokumentu fakturowego. Poza tym świadczenie takich usług zupełnie bezinteresownie byłoby bezzasadne i nikt by się na to nie decydował. Firmy faktoringowe muszą mieć na tym swój zysk. W większości przypadków firmami takimi są banki. Niemniej jednak nie jest to zasada. W pewnych sytuacjach usługi faktoringowe świadczą inne firmy. Na faktoring decydują się te przedsiębiorstwa, którym zależy na sprawnej polityce finansowej i takie, które chcą, by w ich kasie przez cały czas zostały jakieś środki. Regularnie regulowane faktury dają im taką sposobność. Dosłownie jeśli ich wpływy są nieco niższe. To w każdym momencie ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie firm i nie doprowadza ich do kłopotów finansowych.
Polecana strona: faktoring blog.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz