Mediacje rozwodowe – dlaczego warto?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje wykorzystanie w różnych kwestiach rodzinnych, między innymi dotyczących rozwodu i separacji. Powinno się podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto jednak podkreślić, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co należy wiedzieć?
Należy zaznaczyć, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która własną profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw pośród obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak również wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na uzyskanie kompromisu. Pamiętajmy, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może też spotkać się indywidualnie z każdą ze stron, ażeby omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto pamiętać, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Pamiętajmy, że mediacja umożliwia na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo oraz rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest więc zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są bardzo często wybieranym rozwiązaniem.

Zobacz także: mediacje rozwodowe.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz