Audyt rodo – dlaczego trzeba przeprowadzać?

Audyty stanowią najskuteczniejsze narzędzie, by określona organizacja działała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to powiązane między innymi z rodo. Rodo określa, w jaki sposób dane osobowe mogą być zbierane oraz przetwarzane przez administratora.

Należy podkreślić, że administrator może zbierać a także przetwarzać dane tylko w określonych oraz prawnie uzasadnionych celach. Znaczy to, że każda organizacja musi przestrzegać nowych przepisów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Audyty – co warto mieć świadomość tego?
Jeżeli nie mamy pewności, czy nasza firma lub organizacja w sposób słuszny zbiera a także przetwarza dane osobowe, warto korzystać z rozwiązania, jakim jest rodo audyt. Taki audyt tyczy się zarówno wdrożenia procedur rodo, jak i sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania danymi. Warto zaznaczyć, że właściwie każdy podmiot, który zbiera a także zarządza danymi powinien regularnie zarządzać kontrolę, czy stosowane środki a także metody są kompatybilne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji. Trzeba zaznaczyć, że audyt zgodności rodo daje możliwość w skuteczny sposób wycenić stosowane procedury przez daną organizację, jak też ocenić ryzyko dotyczące ewentualnych naruszeń w zasadach ochrony danych osobowych. Dzięki takiemu audytowi administrator danych osobowych otrzymuje konkretne wytyczne, które pozwalają mu stosować środki zgodne z przepisami. Podobne funkcje spełnia audyt kri. Jest to rodzaj audytu zewnętrznego, który przeprowadzają niezależni eksperci. Dotyczy on systemu kontrolowanie bezpieczeństwem informacji.

Dodatkowe informacje: audyt zgodności rodo .

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz