Holter – jak działa i kiedy jest stosowany

Holter to urządzenie medyczne stosowane w diagnostyce i monitorowaniu pracy serca. Pomaga lekarzom zyskać cenne informacje o rytmie serca pacjenta przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj od 24 do 48 godzin. Dzięki temu badaniu można wykryć nieregularności rytmu serca, które mogą być skomplikowane do zdiagnozowania podczas rutynowego badania lekarskiego.

Jak Funkcjonuje Holter?

Holter to małe, przenośne urządzenie, które pacjent nosi przy sobie przez konkretny czas. Zazwyczaj jest to mała skrzynka albo kieszonkowy rejestrator, który jest podłączony do elektrod przymocowanych do klatki piersiowej. Elektrody te zbierają dane dotyczące aktywności elektrycznej serca, a urządzenie zapisuje je na taśmie magnetycznej lub w pamięci flash.

Pacjent ma za zadanie prowadzić gazetę swoich działań i objawów w czasie noszenia Holtera. Warto zapisywać godziny posiłków, aktywności fizycznej oraz wszelkie odczucia, takie jak ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy. To pomoże lekarzowi zinterpretować dane z badania.
Kiedy Realizowane Jest Badanie Holtera?

Badanie Holtera jest realizowane w celu diagnozowania różnych problemów związanych z rytmem serca. Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia tego badania to:

Palpitacje serca: Jeżeli pacjent odczuwa nieregularne bicie serca, szybkie tętno lub inne niepokojące objawy, badanie Holtera może pomóc w ustaleniu przyczyny.

Niedokrwienie serca: Holter może wykryć nieregularności rytmu serca, które są spowodowane niewystarczającym przepływem krwi do serca, co może prowadzić do zawału serca.

Ocenianie leczenia: Lekarze mogą zlecić badanie Holtera pacjentom z przedtem zdiagnozowanymi chorobami serca, aby wycenić skuteczność stosowanego leczenia.

Przygotowanie do innych badań: Holter może być wykorzystywany jako narzędzie przygotowawcze do innych badań, takich jak test wysiłkowy czy badanie elektrofizjologiczne.

Jak Przebiega Badanie Holtera?

Przebieg badania Holtera jest prosty i nieinwazyjny. Pacjent odbiera urządzenie od lekarza lub technika medycznego, który instruuje go, jak je nosić i jak prowadzić dziennik działań i objawów. Po upływie określonego czasu, zwykle 24 lub 48 godzin, pacjent zwraca urządzenie do kliniki.

Następnie lekarz albo technik medyczny konstatuje dane z urządzenia, porównuje je z zapisem dziennika pacjenta i dokonuje interpretacji rezultatów. Na bazie tych wyników podejmuje się dalsze kroki w leczeniu lub diagnozowaniu problemów sercowych.

Badanie Holtera jest cennym narzędziem w kategorii kardiologii, pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie różnych nieregularności rytmu serca. Dzięki niemu lekarze mogą skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów, bacząc na ich zdrowie serca.

Pamiętaj, że wyniki badania Holtera powinny być w każdej chwili konsultowane z lekarzem, który najlepiej zrozumie ich znaczenie i podejmie odpowiednie działania w razie potrzeby.

Więcej informacji w tym temacie: holter lublin.

Wpis sponsorowany: Publikacja i treść opłacona

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz