Dobry marketing to połowa sukcesu!

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego kraju stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby w przyszłości tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a dosłownie światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem wielkiej szansy. Polska poprzez własne położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a ponadto położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie pozwala jednak na całe użytkowanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Potencjał ten nie jest dostatecznie przeznaczony nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, ale też zbyt słabą propozycję dla turystyki poza sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie należycie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a głównie sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, szczególnie tych bardzo bogatych, którzy codziennymi korzystają wyłącznie z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być więc tak zorganizowany, ażeby reklama hotelu, zwłaszcza hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska ma bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a również wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które jednak pomimo pewnego postępu, nadal są omal w całości niewykorzystywane. Należycie zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego państwie.

Należy sprawdzić: marketing w hotelarstwie.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz