Usługi alpinistyczne i wysokościowe

Aktualnie powstaje coraz więcej wysokich i przeszklonych budynków. Coraz więcej budynków to budynki kilkunastopiętrowe albo wręcz więcej. Dlatego też do prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i odnawianiem tych budynków niezbędni są fachowcy, którzy potrafią stworzyć usługi alpinistyczne i wysokościowe.

Czym są usługi alpinistyczne?
Alpinizm w największym skrócie kojarzy się z rozrywką, natomiast aktualnie prace alpinistyczne na wysokości są także wykonywane w sytuacji bardzo wielu budynków. Im są one wyższe, tym nie najprościej zadbać o elewację czy też szyby w klasyczny sposób, przy wykorzystaniu standardowych technik prac na wysokościach. Dlatego też właśnie istnieje alpinizm przemysłowy, dzięki tego typu usługom można zadbać o odpowiednią opiekę nad budynkiem. Osoby zajmujące się realizacją tego rodzaju usług muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do prac na wysokościach.
Jakie uprawnienia są zrobione do prac na wysokościach?
Za prace na wysokościach uznawane są wszelkie działania, które realizuje się na wysokościach powyżej 1 metra nad ziemią. Odpowiednie warunki, które muszą być spełniane przez pracowników oraz właścicieli firm w zakresie takich kwestii opisane są Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Regulacje ustalone w tym rozporządzeniu stosowane są zarówno jeżeli chodzi o prace alpinistyczne na wysokości, jak również w sytuacji prac na niewielkiej wysokości. Wszystkie firmy zajmujące się pracami na wysokościach muszą posiadać akredytację, która obejmuje 30 godzin szkolenia.

Warto zobaczyć: prace alpinistyczne na wysokości tychy.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz