Jak uniknąć upadłości – restrukturyzacja

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością powinno się podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która zapewnia audyt prawny, finansowy oraz organizacyjny gospodarstwa, jak także zaplanowanie oraz wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie należy zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, ażeby uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to metoda ochrony majątku. Warto również wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje między innymi negocjacje z wierzycielami, które dotyczą w głównej mierze umorzenia odsetek lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych. Celem działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto być świadomym również, że doradztwo restrukturyzacyjne daje możliwość skorzystania z różnorakich form pomocy, które obejmują w głównej mierze kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co umożliwia określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak również umowy z partnerami biznesowymi. Dalszym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto dodać także, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest właściwie wypełniony wniosek z załącznikami.

Zobacz również: doradztwo restrukturyzacyjne.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz