Prawa i obowiązki komornika

Komornik to zawód, który pełni ważną rolę w polskim systemie prawno-finansowym. Jest to osoba, która ma za zadanie egzekwować prawnie uzasadnione roszczenia wobec dłużników. Dla wielu osób komornik kojarzy się głównie z procesem windykacji, niemniej jednak jego rola i kompetencje są znacznie szersze. Poniżej przedstawimy kilka istotnych kwestii związanych z pracą komornika.

Komornik sądowy – kim jest?

Komornik sądowy to osoba powołana na stanowisko przez ministra sprawiedliwości i działająca na podstawie przepisów prawa. Jest on funkcjonariuszem publicznym, a jego głównym celem jest dochodzenie roszczeń wobec dłużników na zlecenie wierzycieli. Komornik nie jest pracownikiem sądu, niemniej jednak jest powoływany przez sąd do wykonywania swoich obowiązków.

Procedura postępowania komorniczego

Głównym misją komornika jest egzekucja, czyli ściąganie długów od dłużników na rzecz wierzycieli. Procedura postępowania komorniczego przebiega zazwyczaj w kilku etapach. Najpierw dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co znaczy, że wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, na bazie którego komornik może działać.

Następnie komornik stara się namówić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. O ile to nie przynosi wyników, może przystąpić do egzekucji komorniczej. Oznacza to, że może zajmować mienie dłużnika, a nawet przeprowadzić licytację jego majątku w celu spłacenia długu.

Komornik a długi – co warto wiedzieć

Komornik ma prawo zajmować różnorakie rodzaje mienia dłużnika, w tym m.in. jego rachunki bankowe, uposażenie, nieruchomości czy inne wartościowe przedmioty. Natomiast istnieją oczywiste ograniczenia i wspaniała osobiste dłużnika, tj. ubrania czy meble, są zazwyczaj wyłączone spod egzekucji.

Warto również wiedzieć, że komornik może stosować różnorakie środki przymusu wobec dłużnika, tj. blokada rachunku bankowego czy zajęcie wynagrodzenia. Dłużnik ma obowiązek współpracować z komornikiem i udzielać mu informacji na temat własnego majątku.

Komornik – kiedy można go zatrudnić

Wierzyciel może korzystać z usług komornika wtedy, gdy dłużnik nie reguluje własnego zadłużenia. Jednakże zanim dojdzie do zatrudnienia komornika, zazwyczaj wierzyciel usiłuje rozwiązać sprawę polubownie, przykładowo. wysyłając wezwania do zapłaty.

Warto też zaznaczyć, że komornik nie może być zatrudniony bez wyroku sądu. Znaczy to, że wierzyciel musi pozyskać tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik będzie działać.

Podsumowanie

Komornik odgrywa istotną rolę w procesie egzekucji długów w Polsce. Jego zasadniczym celem jest dochodzenie roszczeń wierzycieli wobec dłużników i przeprowadzanie egzekucji komorniczej ewentualnie. Dla dłużników może to być skomplikowane doświadczenie, dlatego ważne jest, ażeby w miarę sposobności unikać zadłużenia i regulować swoje zobowiązania na bieżąco.

Sprawdź także informacje na ten temat tutaj: Komornik Pruszków.

Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są poradą inwestycyjną, finansową czy prawną.

Wpis sponsorowany: Publikacja i treść opłacona

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz