Zalety przydomowej oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczne rozwiązanie alternatywne dla tych, którzy nie mogą podpiąć swojego domu do sieci kanalizacji. Ścieki gromadzone w zbiorniku są oczyszczane w sposób biologiczny, czyli nie zagrażają środowisku naturalnemu. Koszt utrzymania takiej oczyszczalni jest nieduży – do 1000 pln w skali roku.

Tworzy się ją na etapie tworzenia domu. Najlepiej wytworzyć oczyszczalnię wówczas, gdy robi się inne prace ziemne. Są dwa typy przydomowych oczyszczalni ścieków, które stosuje się w współzależności od tego, z jakim gruntem mamy do czynienia. Pierwszym z nich są oczyszczalnie drenażowe, które są tańsze, niemniej jednak wymagają większego terenu. Można w nich zastosować drenaż rozsączający albo piaskowy. Oba wykazują podobną skuteczność, choćby częściej wybierany jest ten 1-szy. Drenaż piaskowy konieczny jest wtedy, gdy gleba nie jest bardzo dobrze przepuszczalna a poziom wód gruntowych jest wysoki. Drugim rodzajem przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczne. W tym wypadku w ziemię wkopuje się zbiornik, zwykle o powierzchni 8m3. Nie ma znaczenia to, jaka jest gleba, ani poziom wód gruntowych. To dość duża inwestycja, niemniej jednak ci, którzy nie mają innego wyjścia, muszą się na nią zdecydować. Występują w wersji z osadem czynnym albo złożem biologicznym. Na rynku dostępna jest też przydomowa oczyszczalnia, w której połączono oba te rozwiązania. Nie wszędzie można zamontować taką oczyszczalnię. Jeśli wody gruntowe są zbyt wysoko, nie ma takiej sposobów.

Więcej informacji na stronie: biologiczne oczyszczalnie ścieków inowrocław

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz