Sposób na lepszą pracę – uprawnienia budowlane

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Bez wątpienia zdobycie odpowiednich uprawnień pozwala na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane może zdobyć wyłącznie kandydat spełniający określone wytyczne, które można znaleźć w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą odpowiedniego wykształcenia oraz długości stażu na placu budowy.
Uprawnienia w branży budowlanej
Podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a szczególnie w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. 1-wszy odcinek to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci wyborów administracyjnej. Pośród licznych specjalności do najczęściej wybieranych trzeba mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna oraz konstrukcyjno- budowlana. Aby świetnie przygotować się do egzaminu, warto skorzystać z pomocy w postaci programu albo aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na pozyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Sprawdź również informacje na stronie: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz