Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

W każdej branży należy dbać o rozwój, a zatem korzystać z różnego rodzaju kursów czy również szkoleń, które pozwalają nam zdobyć nowe uprawnienia a także kompetencje. Warto być świadomym o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi albo także projektowania architektonicznego.
Co warto mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Należy rozpocząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy dostać jedynie po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, 1-wszy to egzamin pisemny, jednakże po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. Jeśli uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wtedy otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto być świadomym o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak także uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch podstawowych rodzajów wyróżnia się jeszcze specjalności, w głównej mierze takie jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy również inżynieryjna. Osoby, które chcą podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz