Budownictwo – uprawnienia

Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszy się praca w budownictwie. Z całą pewnością jest to praca, która daje bardzo duże sposobów, dlatego jest bardzo dużo chętnych. Pamiętajmy natomiast o tym, że naszą atrakcyjność na rynku pracy, jak także awans w branży budowlanej, mogą nam zapewnić uprawnienia budowlane.

Trzeba jednak spełnić kilka warunków, ażeby przystąpić do egzaminu, który umożliwia zyskanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac technicznych w budownictwie.
W jaki sposób można zdobyć uprawnienia w branży budowlanej?
Aby uzyskać uprawnienia budowlane, które wydawane są przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci wyborów administracyjnej, czyli certyfikatu, który uprawnia do wykonywania samodzielnie prac technicznych w budownictwie, które mogą być związane z projektowaniem albo również prowadzeniem robót budowniczych, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań. Te wymogi zawarte są w przepisach prawa budowlanego, a dotyczą wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego, jak także odbycia praktyki w biznesie budowlanej, w zakresie przygotowywania projektów budowlanych, jak także pracy przy robotach budowlanych, w zależności od wybranej specjalności. Powinniśmy uprzytamnić sobie, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz prowadzenie robót budowlanych. W obrębie tych dwóch rodzajów odznacza się specjalności, tj. konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, instalacyjna, inżynieryjna, na którą składa się między innymi specjalność mostowa.

Źródło: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz